* ارسال پیامک بر اساس سن و جنسیت افراد ، یکی از روش های ارسال پیامک هدفمند است که می‌توانید با این روش به افرادی که در بازه سنی مورد نظر شما هستند با انتخاب جنسیت ، پیامک ارسال کنید.

دراین امکان از پنل پیام گو ، شما می‌توانید بازه سنی مخاطبین، جنیست مخاطبن، محدوده مکانی (شهر)، دائمی یا اعتباری بودن شماره‌ را مشخص کرده و پیامک تبلیغاتی خود را ارسال نمایید.

 نکات مهم استفاده از این امکان :

* ارسال بر اساس رده سنی و جنسیت:

1- ارسال بر اساس رده سنی و جنسیت به طور مستقیم به پردیس همراه اول متصل بوده و فقط از ساعت 8 الی 19 امکان ارسال وجود دارد.

2- این نوع ارسال فقط با خطوط 5000 امکان پذیر است.

3- شماره های ثبت شده در قسمت “اولین شماره همراه” و “آخرین شماره همراه”، حتما می بایست همراه اول باشد.

4- با توجه به حذف بیشتر شماره های بلک لیست بصورت هوشمند از این قابلیت ، این نوع ارسال به هیچ عنوان گزارش دلیوری و بازگشت بلک لیست ندارد.